แค่แชร์ก็ช่วยหนึ่งชีวิต!!! หมอใจบุญ เปิดให้บริการรักษา "มะเร็ง" ฟรี สำหรับผู้ยากไร้

ใครมีญาติที่เป็นโรคมะเร็ง แล้วมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย  ลองดูที่นี่นะครับ
และขอขอบคุณคุณหมอ อภิณพ มากๆครับที่ช่วยเหลือคนจนๆ อดีตหมอ
ด้านมะเร็งที่ติดแนวหน้าของประเทศไทยรับตรวจรักษาฟรีมานานกว่า 4
ปีแล้ว แล้วแต่จะบริจาคค่ายารักษา

หากไม่มีเงินก็รักษาให้ ฟรี……..
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิณพ จันทร์วิทัน
ประวิติการศึกษา
· วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วท.บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
· แพทยศาสตร์บัณฑิต ( พบ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
· ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ( ศัลยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
· วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมทั่วไป แพทย์สภาประสบการณ์การ
ทำงาน
· โรงพยาบาลโตราโนมอน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
· โรงพยาบาลควีนแมรี มหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
· สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
· โรงพยาบาล Technical University of Munich ประเทศเยอรมนี
· สถาบันมะเร็ง MD Anderson รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
· สถาบันมะเร็งนานาชาติ เมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส
· รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2524 – 2542 ดำรงตำแหน่งรองศาส
ตราจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
· เป็นกรรมการรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับเลือก
เป็นศัลยแพทย์นานาชาติดีเด่นของสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐ
อเมริกา ประจำปี พ.ศ.2541
· ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งหลอดอาหารนานาชาติ ตั้ง
แต่ปี พ.ศ. 2536 – 2552
· ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปรมาภรณ์มงกุฎไทย ( ปม.)ที่ตั้งของโรง
พยาบาล อภิณพเวชกรรม
36 ถ.วรสวัสน์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
tel.036 246902(รักษาเฉพาะวัน จ.-ศ. เท่านั้น)

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: กิตติศักดิ์ เจริญทรัพย์
ที่มา : https://www.yugza.com/news-187402


Interesting
loading...
Love this & Vote Rating
1,532
Writer Account

THQ038144

Social Media & Shares
Advertises
loading...
Interesting
loading...
Interesting
loading...